PROJECT MANAGEMENT

MAAQ staat voor design + build én dus ook voor projectmanagement; het organiseren van het totale ontwerp (design) en buildproces (uitvoering). Hierin treden we op als begeleider en procespartner.

Voor ons is er formeel geen scheiding tussen ontwerp- en uitvoeringsdisciplines. We streven juist naar een integrale aanpak met resultaatsverbintenis. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • We werken vanuit het samen met u opgestelde programma van eisen.
 • Eén projectleider organiseert en coördineert het gehele proces van design + build.
 • De projectleider is uw vaste aanspreekpunt, hij is verantwoordelijk voor
  • de communicatie met u en andere betrokkenen
  • de planning
  • calculaties en budgetbewaking
  • technisch tekenwerk en engineering
  • het oplossen van (ver)bouwgerelateerde vraagstukken die tijdens het proces ontstaan
  • kwaliteitsbeheersing en -controle van het volledige proces

Het succesvol realiseren van een (ver)bouwproject is een uitdaging waarbij het naast creativiteit en bouwtechniek gaat om zaken als goede communicatie, het inschatten van allerlei omgevingsfactoren en flexibel inspelen op onvoorziene omstandigheden. Onze projectmanagers staan klaar om u hierin te begeleiden. Ze zorgen voor aansturing en (risico)beheersing, zodat u alleen (op ons advies) beslissingen hoeft te nemen en u zich kunt concentreren op uw eigen activiteiten.